Pravidla pro nahrání videa

Vydáno 31.12.2009 | autor: admin

Pravidla pro nahrání videa:

- uživatel, který poskytuje provozovateli (iREPORT s.r.o) jakýkoli obsah, potvrzuje, že je nositelem autorských a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k poskytovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění na iREPORT.cz a jeho zpřístupněním dalším uživatelům iREPORT.cz a jiným osobám (veřejnosti).


- poskytnutím daného obsahu souhlasíte s jeho celosvětovým zpřístupněním veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictví portálu iREPORT.cz, a přidružených sociálních sítí (Youtube, Facebook, Twitter, G+ ad.), s tím, že nemáte z toho titulu vůči provozovateli či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.

- poskytnutím jakéhokoliv obsahu iprovozovateli znamená, že tento bude volně přístupný v celosvětové síti internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, kopírovat a dále šířit.

- poskytovatel odpovídá za oprávnění k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí.

- provozovatel nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení vašich práv k obsahu, který jste umístili na iREPORT.cz.

zavřít