FESTIVAL DIGITÁLNÍHO OBRAZU IN OUT V PRAZE

Vydáno 30.12.2006 | autor: redakce

Ve dnech 18. až 29. července se v centru Prahy uskuteční unikátní kulturní projekt - první ročník festivalu digitálního obrazu s názvem IN OUT 2003. Hlavní expozice bude probíhat na Staroměstském náměstí.

FESTIVAL DIGITÁLNÍHO OBRAZU IN OUT V PRAZE FESTIVAL DIGITÁLNÍHO OBRAZU IN OUT V PRAZE

Festival pořádá finanční skupina PPF v rámci svého projektu Fotograf v zahradě. "Je už tradicí, že se prázdninová Praha ponoří do jakéhosi kulturního spánku. Přitom i v červenci a srpnu je v Praze hodně lidí, ať už občanů nebo návštěvníků, kteří se chtějí bavit. Chtěli jsme proto pro oživení letní Prahy něco udělat," řekl ředitel pro strategický marketing PPF Tomáš Krones. Festival IN OUT přiblíží Praze současnou uměleckou tvorbu v oblasti digitálního obrazu. Umělci z celého světa, vyzvaní týmem kurátorů, zde představí svá nejnovější díla v rámci daného tématu formou výstavy velkoplošných tisků, videodisplejů a hlavní velkoplošné projekce. Celkem bylo osloveno více než 60 umělců mladší generace z 15 zemí (Evropa, Amerika, Asie). K dnešnímu dni svou účast potvrdilo 40 z nich. Několik oslovených umělců v současné době pracuje na dílech určených speciálně pro IN OUT 2003. "Pro první ročník festivalu bylo zvoleno téma Metropolis, které ideálním způsobem doplňuje a zároveň uzavírá technologický a urbánní charakter akce. Samo téma lze rozvést do mnoha rozličných rovin (sociální, kulturní, ekonomické, náboženské, filosofické, matematické či čistě estetické). Jednotlivé roviny by se měly volně propojovat v průběhu tematicky komponovaných večerních programů, sestávajících z přednášek a diskusí a následných večerních promítání pod širým nebem,“ uvedl Pavel Vančát, kurátor festivalu. Výstavní plochy galerijního typu i veřejné prostory budou přístupné po většinu dne až do pozdních nočních hodin. Hlavní program festivalu bude probíhat bez přestávky po dobu dvanácti dnů a bude doprovázen bohatým odborným i zábavným programem. V průběhu festivalu se budou konat diskuse, přednášky a prezentace, které navštíví přední teoretici, umělci a novináři z celého světa. Samostatný večer bude věnován odkazu českého filosofa a teoretika komunikace Viléma Flussera (1920-1991). Festival vzniká pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Pořadatelem je Fotograf v zahradě, dlouhodobý kulturní projekt finanční skupiny PPF, který je spojen s významným českým fotografem Josefem Sudkem. Atelier Josefa Sudka byl v roce 2000 právě za finanční podpory PPF zrekonstruován a v dnešní době slouží jako muzeum a galerie. Jsou zde vystaveny také exponáty a fotografie z pozůstalosti Josefa Sudka a pořádají se zde i výstavy fotografií dalších umělců (www.fotografvzahrade.cz). Veřejnost bude informována o festivalu prostřednictvím tisku, projekt bude podpořen také reklamní kampaní. Všechny informace jsou k dispozici také na internetu na adrese www.inout.cz. BLIŽŠÍ INFO k festivalu IN OUT 2003 "DIGITÁLNÍ OBRAZ - obraz, jenž lze reprodukovat, rozmnožovat a rozšiřovat číselnou formou, stejně jako vytvářet uměle. Technické obrazy (jak zní termín českého filosofa a teoretika médií Viléma Flussera) jsou takové obrazy, které jsou vytvořeny prostřednictvím aparátu. Zatímco však klasické technické obrazy (klasická fotografie, film) jsou pevně vázány na svoji předlohu, u obrazů digitálních se toto příčinné pouto (můžeme ho příznačně nazvat analogií) pomalu, ale jistě rozpojuje a s tím se zároveň mění i samotný způsob tvorby, nazírání a především chápání umění. IN OUT není festivalem virtuálního ani webového umění, ale festivalem proměňujícího se vidění." (Pavel Vančát - kurátor) Katalog IN OUT 2003 bude prezentován formou CD-ROMu. Kromě obecných informací bude obsahovat i konkrétní ukázky prací všech autorů doplněné jejich osobními údaji a texty, dále teoretické a doplňující texty a další materiály související s festivalem. Druhá verze katalogu bude doplněna o dokumentární film, výběr z přednášek a diskusí, rozšířenou prezentaci nejvýraznějších děl, vybrané ohlasy a ohlášení dalšího ročníku. Na webové stránky IN OUT bude umístěn archiv vystavovaných děl. Umístění expozice Hlavní venkovní velkoplošná projekce na videostěnu o rozměrech 5,3 x 3,2 m s prostorovým ozvučením a hledištěm pro 200 návštěvníků bude do 29. 7. probíhat na Staroměstském náměstí. Projekce poběží denně od 13:00 do 22:00 hod. Centrem festivalu bude galerijní prostor v lokalitě Starého Města, který je v této chvíli ještě v jednání. Zde bude umístěno 8 interiérovch projekcí, ozvučená projekce o rozměrech 3 x 4 m a interaktivní prezentace. Budou se zde konat přednášky a panelové diskuse a bude zde rovněž v prodeji katalog festivalu. Otevřeno bude denně od 10:00 do 20:00 hod. V parku u Staroměstské radnice bude probíhat venkovní výstava 120ti velkoplošných tisků. Café Indigo (Platnéřská 11, Praha 1) bude sloužit jako kavárna a restaurace festivalu se speciální letní zahrádkou. Budou zde navíc umístěny 3 interiérové projekce. Otevřeno bude denně od 9:00 do 24:00 hod. Central Lounge (Soukenická 6, Praha 1) bude rovněž festivalovou kavárnou, barem a restaurací. Navíc zde budou probíhat noční projekce a DJ party. Otevřeno bude denně od 16:00 hod. Pro specifické instalace byla přislíbena spolupráce Home Gallery (Truhlářská 8).

www.inout.cz
zavřít