LEGALIZUJTE PSYCHEDELIKA!

Vydáno 30.12.2006 | autor: redakce

V Listárně aktuálního REPORTU 7-8/03 mnohé z vás zaujal kontroverzní příspěvek čtenáře Romana Bogdányho, který vyjadřuje jeho názor na psychedelika a na závislosti nejrůznějších druhů. Jeho dopis vás přinášíme v plném znění. Reagovat můžete na mail report@ireport.cz nebo na autorovu níže uvedenou mailovou adresu.
Situace v našem státě mě inspirovala k napsání článku o problematice psychedelik. Věřím, že ani Vám není tato situace lhostejná.

ILEGALIZACE PSYCHEDELIK ZNAMENÁ POŠLAPÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV
Je to už 9 let, co jsem se rozhodl změnit svůj život. ale teprve v roce 2000 jsem udělal první sondu do sebe sama. To když jsem se přihlásil na sebepoznávací pobyt na Benecku. Tam jsem měl svůj první vnitřní zážitek. Potom už jsem se dostal ke knihám Carlose Castanedy
a Kena Eagle Feathera. Oba měli mnoho společného, ale pro mě jedno hlavní - zmiňovali se o psychedelických látkách. Načež jsem zjistil, že jsou zakázané. Proč - nenašel jsem odpověď. Pak se mi postupně dostaly do rukou knihy Stanislava GROFa a již zesnulého Terence
McKenny. Mezitím jsem absolvoval psychoterapii, která mi však nepomohla. Rozhodl jsem se udělat si terapii sám s kamarádem. Když jsem si nedávno přečetl zákon o drogách, nikde jsem nenašel zdůvodnění, proč se zákon vztahuje i na psychedelika. Je jasné, že se o schválení zákona zasadili lidé, kteří o psychedelických látkách nic neví nebo jsou dezinformovaní mediální kampaní. Já osobně jsem za
legalizaci psychedelik.

DEFINICE A ROZDÍLY
Droga - podle definice Světové zdravotnické organizace z roku 1969 - jakákoliv látka nebo substance, která, je - li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí.
Drogou podle mého názoru může být vše - od léčiv, přes opiáty, alkohol, tabák, poživatiny, televizi, až po sex, moc, peníze, práci. Psychedelika jsou látky, které ovlivňují psychiku neboli duševno (psyché - duše ) člověka. Navíc tyto látky nejsou návykové. Tvrdé drogy jsou vysoce návyková nitrožilně aplikovaná syntetická narkotika, sedativa, jako heroin, kokain, morfium a další.

HISTORIE
Rostliny jsou starší než lidstvo samo. Všechny přírodní stimulanty, narkotika, relaxanty a halucinogeny, které zná moderní botanika a farmakologie, objevili již přírodní lidé a byly užívány od nepaměti. Jedna z prvních věcí, kterou udělal Homo sapiens se svou nově vyvinutou racionalitou a vědomím sebe sama, bylo to, že je zaměstnal, aby našly způsob, jak překročit analytické myšlení
a transcendovat nebo v extrémních případech zcela zničit izolující vědomí ega. První lidé vyzkoušeli všechny rostliny lesů, luk a polí a drželi se těch, které se v tomto kontextu zdály dobré - tedy všeho, co měnilo charakter vědomí, co ho odlišovalo od každodenního cítění,
vnímání a myšlení. Lidský druh se dokázal do svého současného dominantního stavu
rozvinout především díky užívání přírodních halucinogenů. Bez těchto prostředků, daných nám přírodou a vedoucích k rozšíření vědomí, nebude lidstvo schopno překonat svůj současný primitivismus a dosáhnout nových dimenzí rozvinutého vědomí.

GROF, HUXLEY A DALŠÍ
Psychedelické látky se úspěšně osvědčily při psychoterapiích a léčbě alkoholismu. Když na začátku své kariéry nyní světoznámý psychoterapeut Stanislav Grof obdržel z farmaceutických laboratoří firmy Sandoz zásilku s novým lékem LSD, rozhodl se vyzkoušet ho nejdříve na sobě. Co následovalo, mu změnilo život.
,,Přede mnou se objevila fantastická plejáda pestrobarevných obrazů, některé byly abstraktní a geometrické, jiné plné symbolických významů. Ovládla mě směsice pocitů takové intenzity, jakou bych ani ve snu nepovažoval za
možnou."
Před očima mu blýskala světla. Oslepila ho záře srovnatelná
se světlem v epicentru jaderného výbuchu...Ten záblesk ho
katapultoval ven z těla... Jeho vědomí jako by explodovalo do
kosmických rozměrů. Ocitl se uprostřed vesmírného dramatu, jež dalece přesahovalo jeho nejdivočejší představy. Zažil velký třesk, prosvištěl černými a bílými dírami a jeho vědomí se změnilo ve vybuchující supernovy, pulsary, kvasary a další kosmické úkazy. Nejsilněji na něj zapůsobil pocit skutečnosti všeho, co viděl. Stejně jako Aldous Huxley a mnoho dalších, kteří experimentovali s psychedelickými látkami, měl dojem, že jde o něco mnohem hlubšího než je pouhá drogová extáze. Grofem celý zážitek, který označil jako "mystický", hluboce otřásl. Uvědomil si, že tento lék by mohl vyplnit
mezeru mezi teoretickou dokonalostí psychoanalýzy a její nízkou terapeutickou účinností. Lidé, kteří trpí duševní nemocí, jsou uvězněni v jakémsi subjektivním pekle. Grof viděl, že LSD by se mohlo použít k obnovení kontaktu s realitou - nejen tou obyčejnou "objektivní skutečností", ale s mnohem širší realitou. Tolik z knihy
Colina Wilsona - Jitro cizích světů (Brána, 2000). GROF poté
úspěšně vedl terapie za užití LSD, Extáze, ketaminu a jiných
psychedelických látek. Po ilegalizaci drog ve světě vytvořil se svou ženou Christinou techniku holotropního dýchání, která
nefarmakologickým způsobem umožňuje dostat se do běžně nedostupných oblastí lidské psychiky. Více o tom pojednává jeho vynikající kniha Dobrodružství sebeobjevování (Perla, 2000).
Jak už Grof naznačil, psychedelika umožňují rozšířené stavy vědomí. Existují samozřejmě i jiné metody, jako dechová cvičení, monotónní zpěv, bubnování, monotónní taneční pohyby, smyslové přetížení, sociální a smyslová izolace, nedostatek spánku, kabina smyslové deprivace - izolační tank - floating, světelná a zvuková stimulace mozku - Hemi - Sync. Avšak většina z těchto technik jsou běžnému
člověku nedostupné. Holotropní terapie - 1 den terapie stojí 1450 Kč, izolační tank - floating (zatím jen v Praze a Brně) - 1 hodina stojí 450 Kč (6 pobytů stojí 2 000) a zvuková stimulace mozku (objednávka Hemi - Sync z USA přes Internet) vyjde v přepočtu na 25 000 Kč. A co se jógy týče - jak Terence McKenna píše dle svých zkušeností, většina joginských textů zakrývá skutečnost, že téměř každý sádhu je notorickým kuřákem hašiše nebo poživačem durmanu. Na
konci 60. let navíc tyto svaté muže naprosto fascinovalo LSD i další psychedelika ze Západu.
Grof ve své knize píše: ,,Nejúčinnější metodou navozující mimořádný stav vědomí a aktivující psychiku je bezpochyby použití psychedelických látek. Je to však velmi radikální přístup, který v sobě nese i eventuální vážná rizika."

RIZIKA
Rizika jsou všude. Jelikož psychedelika aktivují lidskou psychiku, vypouštějí podvědomý a madvědomý materiál do vědomí.Tento proces může být nejen léčivý, ale i škodlivý a ničivý, což ale není vina látky.
Experimentující se může dostat do stavů nebo jejich fází, ve kterých ,,psychicky uvízne" a takové zablokování může být značně matoucí, traumatické a dlouhodobé, někdy včetně neblahých projevů vůči okolí.
Proto je třeba uvážit, zda člověk je ochoten riskovat své zdraví. Nejúčinnějším řešením je terapie pod odborným dohledem. Myslím si však, že i dobrá příprava (set a setting) může napomoci lepšímu průběhu zážitku. Také bychom neměli tyto látky brát o samotě. Základem všeho však je informovanost, což u nás chybí. Za to je u
nás, stejně jako jinde ve světě, dezimformovanost.

VYSOCE NÁVYKOVÉ LÁTKY
Každá rostlina obsahuje látky, pro jejichž účinky může být
považována za drogu. Známé látky jako cukr, čokoláda, káva, tabák či alkohol jsou návykové látky a mnohé z nich jsou nebezpečnější než nenávyková psychedelika. Například alkohol - nejdestruktivnější
látka v dějinách lidstva je legální!

ALKOHOL
Žádná jiná droga neměla a nemá tak dlouhodobý destruktivní vliv na lidstvo jako alkohol. Alkohol je v dominanční společnosti drogou par excellence. V mírných dávkách totiž stimuluje libido, posiluje ego a
zároveň uvolňuje společenské zábrany. Tyto pocity navíc často provází jinak nedosažitelná míra výmluvnosti. Výzkum ovšem bohužel prokázal, že tyto prchavé účinky obvykle rovněž vyvolávají zúžené vnímání a
oslabují schopnost adekvátně reagovat na společenský kontext. Člověk v důsledku infantilní regrese ztrácí schopnost sexuálního výkonu, běžnou motorickou sebekontrolu a následně i adekvátní hodnocení sebe sama. Alkoholismus je jedním z hlavních a neustupujících problémů globální společnosti. Je jedním z původců posedlosti egem a neschopnosti vyrovnat se s potřebou okamžitého
uspokojení. K zneužívání a tyranizování žen dochází nejčastěji a nejbrutálněji v opilosti nebo v důsledku opileckého životního stylu.
Mlácení manželek bez alkoholu je totiž něco jako cirkus bez lvů. Nejtemnější vyjádření našeho strachu a zoufalství plynoucího z odklonu od mateřské matrix se tradičně projevuje právě zde. A nejen to. Kolik násilí pod vlivem alkoholu bylo spácháno na dětech? Kolik lidí zemřelo kvůli alkoholu za volantem? Toto je velice složité téma.
Alkohol dnes požívají milióny lidí, žen i mužů, avšak alkoholická kultura už dávno není politicky korektní. Ale jak si máme jinak vysvětlit legální toleranci vůči alkoholu, tomu nejdestruktivnějšímu všech intoxikantů, a bezmála hysterické pokusy potlačit psychedelika? Není to tak, že jsme raději ochotni platit strašlivou daň, kterou si alkohol vybírá tím, že nám dovoluje pokračovat v represivním dominančním životním stylu? Alkohol se i hluboce dotýká
sexuální oblasti. Kolik žen má své první sexuální zážitky spojeny s alkoholem, který zajišťuje, že tyto zásadní zkušenosti proběhnou zcela podle mužských dominančních pravidel? Jestliže naše společnost přežila legalizaci alkoholu, může s klidem legalizovat jakoukoliv jinou drogu. Jsme - li s to tolerovat legální požívání alkoholu, jaká jiná droga by potom mohla být pro společenskou strukturu nepřijatelná? Dosáhli jsme sice triumfů dominanční kultury,
triumfů skvělé technologie a vědeckých metod, ale za cenu potlačení neuspořádaných, emocionálních a ,,pouze cítěných" aspektů naší existence.

TABÁK
Tabák je v současné době nejkonzumovanější rostlinná droga na světě. Kouření tabáku však není nezákonné. Pokud by se o to jakákoliv země pokusila, dostala by se do sporu s jedním z nejmocnějších mezinárodních narkotických kartelů všech dob. Přitom je nesporné, že kouření tabáku je příčinou předčasného úmrtí miliónů lidí. Rakovina
plic, plícní záněty a onemocnění srdcejsou v první řadě choroby spojené s kouřením. A tabák přitom není o nic méně návykový než nejtvrdší z tvrdých drog - heroin.

CUKR
Nadužívání cukru je celosvětově nejrozšířenější závislost, o které se ovšem paradoxně nejméně hovoří. A je to rovněž jedna ze závislostí, které se nejhůře zbavujeme. Lidé závislí na cukru jej konzumují nárazově nebo trvale v ohromném množství. Závažnost závislosti na cukru lze názorně ukázat na příkladu bulimiků, kteří se cpou cukrem nasycenými jídly a potom si vyvolají zvracení nebo
použijí projímadlo, aby mohli sníst ještě více cukru. Jako je tomu u všech stimulantů, i požití cukru nejprve vyvolá přechodný stav euforického opojení, po němž následují pocity deprese a viny.
Závislost na cukru se zřídka vyskytuje sama jako syndrom, častější jsou smíšené typy závislosti, napřílklad společná závislost na cukru a kofeinu. Existují další destruktivní návyky provázející návyk na cukr. Někteří závislí používají dietní pilulky, aby ovládli svou rychle rostoucí nadváhu, a potom zase sedativa, aby zmírnili neklid, který tyto pilulky způsobují. Závislost na cukru je často spojena s vytvořením vážné závislosti na alkoholu, prokázala se například přímá
úměra mezi vysokou konzumací cukru a hojným požíváním alkoholu mezi jednotlivými jídly. Po alkoholu a tabáku je cukr nejničivější návykovou látkou, kterou lidé konzumují. Jeho nekontrolované požívání se může vyvinout v silnou chemickou závislost. Přitom cukr je v lidském jídelníčku zcela nepotřebný. Před poznáním třtinového a řepného cukru se lidstvo bez rafinovaného cukru docela dobře obešlo.
Cukr nepřináší nic, co bychom nemohli získat z jiného a dostupnějšího zdroje. Je to pouhá zábava a ukojení chutě, nic víc. Cukr si naše kultura definuje jako poživatinu. Důkazem o jeho návykovosti je spousta dětí a nutkavých jedlíků, žijících v motivačním přostředí, které je přednostně řízeno změnami nálady vycházejícími z touhy po
cukru.

TELEVIZE
Byla první z rychle rostoucí skupiny tzv. hi - tech drog, které
přenášejí své uživatele do virtuální reality přímou stimulací jejich senzorického aparátu, aniž by do nervového systému vnikaly nějaké chemické látky.Žádná epidemie, návykové poblouznění nebo náboženská hysterie se nerozšířila rychleji a nezískala tolik konvertitů v tak krátké době jako televize.
Nejbližší analogickou drogou srovnatelnou s návykovostí televize a se změnou hodnot v životě jejího silného konzumenta je zřejmě heroin.
Stejně jako televizei heroin zplošťuje obrazsvěta, s heroinem nejsou věci horké ani studené, feťák se dívá na svět a je si jistý, že ať je to cokoliv, je to stejně jedno.
,,Televize, stejně jako drogy nebo alkohol, dovoluje účastníkovi vypnout vnímání opravdového světa a vstoupit do příjemného a pasívního mentálního stavu. Televizní program vytlačuje starosti a problémy reality. Negativní dopad sledování televize na život lidí definuje tento společenský jev jako vážnou závislost. Návyk na televizi smývá pojem o čase. Návyk zeslabuje vztahy tím, že zmenšuje a v některých případech přímo vynuluje počet příležitostí k mluvení a
komunikaci."
Obsah televízního tripu nesestáváz vizí, ale z konfekčního proudu dat, které jsou filtrovány, aby ,,chránily" a podporovaly určité kulturní hodnoty. Žádná jiná droga v dějinách neměla takový úspěch v přetváření hodnot kultury, kterou infikovala, k obrazu svému. Televize je svou přirozeností dominanční drogou par excellence.
Snadná kontrola, uniformovanost a opakovatelnost obsahu z ní nevyhnutelně dělají ideální nástroj k uplatňování nadvlády,
manipulace a vymývání mozků. Televize vrhá diváka do transu, jenž je nutnou podmínkou k vymývání mozku. Podobně jako je tomu u jiných drog a technologií, ani základní charakter televize nelze změnit, televize není o nic více reformovatelná než továrna na automatické ostřelovací
pušky.

Navíc jsou na světě horší látky, které nám ničí zdraví. Látky,
vyráběné chemickým průmyslem znečišťují ovzduší, devastují přírodu a zabíjejí při použití k jinému účelu, než jsou - čichání čikuli, benzínu do zapalovačů, atd.

POSTOJ
Věda do jisté míry zradila lidské určení. Dovedla nás sice až k
letům ke hvězdám, ale zároveň i na pokraj termonukleárního holocaustu Podle mého názoru však problém tkví v úmyslné dezinformovanosti a nevědomosti obyvatel. Také přístup mládeže k látkám. Užívání psychedelik bez informací, jen proto, že to chtějí zkusit, jaké to je, nese značná rizika. Stojím za tím, aby užívání bylo ohraničeno od 18 let. Další riziko je v ilegálím vyrábění. Bylo by užitečnější,
kdyby látky jako LSD, Extáze a další byly vyráběny např. firmou SPOFA a zároveň byly zkoumány další vlastnosti využití. Budou tím pádem čisté a nebude hrozit míchání s nebezpečnými látkami. Také stát může
tím pádem získat na daních.
Jaký byl tedy důvod házet psychedelika do jednoho pytle s mnohem nebezpečnějšími látkami? Je to jen neinformovanost politiků nebo i strach církve a dalších z jiné orientace lidstva? Je známo z historie, kolik lidí muselo zemřít v zájmu udržení dogmatu a tudíž i moci. Navíc je na místě otázka, kolik vedoucích církví a náboženských
sekt skutečně zažilo mystickou zkušenost. Mluví pravdu nebo je to vše jeden veliký podvod? Křesťanství na tisíce let zastavilo vývoj vědy. A jak by se to líbilo chemickému průmyslu a narkotickým kartelům podporovaným státními institucemi, kdyby se lidé obrátili zpět k přírodě.
Byli jsme už na Měsíci, změřili jsme hloubky oceánů a dostali se do samotného srdce atomu, ale dovnitř sebe se bojíme pohlédnout, protože cítíme, že právě v tomto prostoru mizí veškeré protiklady.
Psychedelika se dotýkají velmi citlivého místa: otevírají téma
podstaty lidské bytosti a to přivádí některé lidi do úzkých.
Rozbíjejí návyky, modely a vzorce myšlení.
Vlády se bojí psychedelik, protože inspirují k přezkoumání obecně sdílených hodnot, na nichž nějaká společnost stojí.

LIDSKÁ PRÁVA
Jestliže je u nás svoboda vyznání, měl bych mít právo užívat cokoli, co mi pomůže v mé víře, rozvíjení vírou nabídnuté cesty. Pokud neohrožuji druhé, mělo by mi to být poskytnuto, tak jako v Americe Indiánům. Jinak je to omezování osobní svobody.

ČLÁNEK 18 - DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.

Problém psychedelik je problém občanských svobod. Je to problém, který se dotýká nejzákladnějších lidských práv -práva na vyznání a práva na soukromé vědomí. V základech naší ústavy stojí, že mezi nezadatelná práva patří ,,život, svoboda a usilování o štěstí". Předstírat, že právo na štěstí v sobě nezahrnuje právo experimentovat s psychoaktivními látkami a rostlinami, znamená argumentovat v nejlepším případěvelice uboze, až ignorantsky a primitivně. Jediným náboženstvím, které je něčím více než pouhým
morálním kodexem posvěceným tradicí, je náboženství transu, taneční extáze a intoxikace halucinogeny. Živoucí fakt mystéria bytí leží přímo před námi a je nezadatelným náboženským právem každého člověka, aby k němu přistupoval podle svého.

NÁVRH
Drogová politika, která respektuje demokratické hodnoty, by měla vzdělávat lidi tak, aby mohli činit informovaná rozhodnutí na základě svých vlastních potřeb a ideálů. Proto bych navrhoval asi toto:
1. Musí být legalizována veškerá příroda, takže veškeré rostliny budou legální pro pěstování a vlastnění.
2. Měla by být legalizována také syntetická psychedelika jako LSD, Extáze a další a měly by se vyrábět jen ve farmaceutických laboratořích. Tím se zaručí jejich čistota. Tato psychedelika by měla být prodejná až od 18 - ti let.
3. Měla by být zlegalizována psychedelická terapie a pojištění by mělo být rozšířeno tak, aby ji mohlo krýt.
4. Je bezprostředně nutné rozsáhlým způsobem podpořit vědecký výzkum všech aspektů užívání chemických látek a jejich abúzu, stejná podpora je nutná i pro veřejné vzdělání.
5. Měla by být udělena amnestie všem odsouzeným za zločiny s psychedeliky, kteří nepoužili zbraně nebo se nedopustili vražedného útoku.

LITERATURA
Nakonec bych těm, kteří by se chtěli něco dovědět o tématu tohoto článku, doporučil několik knih u nás již vydaných. Krom výše zmíněných bych vám rád doporučil tyto publikace a autory:
Terence McKENNA - Pokrm bohů - Návrat archaismu
John C. LILLY - Vědec
R. E. SCHULTES, A. HOFMANN - Rostliny bohů
Ken Eagle FEATHER - Putování se sílou

(Užití výňatků z knih bylo povoleno)

Na závěr bych chtěl napsat, že se s těmito názory ztotožňuji a
veškeré námitky zasílejte na můj e mail bogdany@seznam.cz

Roman Bogdány, 35 let


zavřít