Živé srdce Evropy - znáte z TV

Vydáno 01.06.2009 | autor: Filmopolis.cz

Projekt dvou set dvouminutových televizních spotů. Každý díl upozorní na jeden přírodní fenomén České republiky, významný z hlediska celého kontinentu. Naše země je vnímána jako území s řadou biotopů, živočišných druhů a ekosystémů, jejichž zachování je celoevropským zájmem. V rámci soustavy chráněných evropsky významných území NATURA 2000 je u nás navrženo téměř 1.000 lokalit.

Živé srdce Evropy - znáte z TV Živé srdce Evropy - znáte z TV

Pořad nemá za cíl vychovávat nebo poučovat; na vybraných případech chceme ilustrovat situace, kde vztah člověka a přírody už funguje blízko k harmonii a chceme motivovat ostatní. Každý spot obsahuje informaci o daném přírodním druhu nebo lokalitě, jejich roli v kontextu české a evropské přírody. Chápeme českou přírodu jako neoddělitelnou součást evropského kontinentu.

Princip lokální výjimečnosti a určité - oprávněné „pýchy“ na tuto výjimečnost - je ilustrován konkrétními případy ohleduplného přístupu lidí v dané lokalitě, ať už půjde o samosprávu, občanská sdružení nebo spontánní jedince, kteří z vlastního rozhodnutí přestali být lhostejní. Navazujeme na úspěšný cyklus České hlavy, který dva roky cíleně propagoval českou vědu a získal si přízeň diváků i respekt vědecké obce. Podobně jako můžeme být hrdí na naše vědce, můžeme být hrdí i na naší přírodu a lidi, kteří o ní pečují. V českých médiích jsou vidět zpravidla jen aktivisté a témata konfliktní. Podobně jako v případě českých vědců by nyní stejný autorský tým chtěl zviditelnit přírodní fenomény naší země a svižným, poutavým způsobem divákovi pravidelně ukazovat, že českou krajinu považují v Evropě z mnoha důvodů za unikátní. Náš přístup k ní je pro naše sousedy také známkou naší vyspělosti.Koupit DVD na Filmopolis.cz
zavřít