Krabat Čarodějův učeň

Vydáno 12.01.2010 | autor: Filmopolis.cz

Animovaný film KRABAT, čarodějův učeň natočil Karel Zeman podle lužickosrbské pohádky pomocí ploškové techniky, kterou kombinoval klasickou kreslenou a loutkovou animací.

Krabat Čarodějův učeň Krabat Čarodějův učeň

Podařilo se mu tak přesně vystihnout pohádkovost i poezii příběhu malého sirotka. Který se při svém bloudění zimní krajinou dostane až do tajemného mlýna, kde se ovšem nevyučí mlynářskému řemeslu, ale čarodějnému umění. Zamiluje se do vesnické dívky, jejíž obětavá a statečná láska vyrve jeho i ostatní tovaryše z kouzelných sítí mocného čaroděje.

Koupit DVD na Filmopolis.cz

zavřít