Výherci soutěží

Vydáno 15.12.2006 | autor: redakce

SOUTĚŽ s filmem TACHO

Vylosovaní výherci, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku vyhrávají triko a originální soundtrack k filmu TACHO.

Výherci:
Martin Kellner
Dana Tučková
Zuzana Pavlicová
Václav Rojík
Marcela Procházková


Ceny jsou k vyzvednutí v pražské nebo plzeňské redakci iREPORT.cz.
 SOUTĚŽ Vyfoť se s Reportem o nákup u Representu (represhop.eu)

1. místo (5 000,- na nákup u Representu) L.Boldižárová2.místo (3 000,- na nákup u Representu) Tomáš Háša3.místo (1 000,- na nákup u Representu) Marie PospíšilováVýherci budou informováni emailem.
Gratulujeme!SOUTĚŽ O  VSTUPENKY na IMT Smile

Pár vstupenek na koncert IMT SMILE v Incheba areně získávají:

Marek Haršanyi
Jana Kubalová
Radek Mach
Renata Bánovská
Tereza Šafránková
Katarína Šagalová
Jan Hruška
Pavel Mráz
Katka Malinová
Martina Vojáčková
Lenka Lukáčová
Lenka Procházková
Alica Miklošková
Lenka Sobotková
Michael Nováček
Denisa Masná
Pavel Maňák
Karel Sosna
Olga Nová
Zdeňka Tučková

Výhercům gratulujeme! Ceny jsou vyzvednutí v pražské redakci REPORTU.SOUTĚŽ O  VSTUPENKY a CD SKUPINY 

Pár vstupenek na koncertní křest Wohnoutů v pražské Retro Music Hall (3. 11. ) zíkají za správnou odpověd tito vylosovaní výherci:

Katka Zezulová
Vojta Myslivec
Vlasta Tichá

CD Plejlist má své výherce:

Veronika Káchová
Martina Hýblová
Pavel Franců


Výhercům gratulujeme! Ceny jsou vyzvednutí v pražské redakci REPORTU.
 SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA CHINASKI

Vstupenky na  pražský koncert Chinaski (14. října v Tesla Aréně) vyhráli:

Jana Čábelková
Viktor Mišurec
Petr Civiš

Vstupenky jsou k vyzvednutí v pražské redakci REPORTU.  Adresu najdete na ireport.cz v sekci kontakty.

Vítězům gratulujeme!
 SOUTĚŽ O TELEFONY XPERIA X10 MINI (2.kolo)

V druhém kole o nejlepší festivalové fotografie jste na Facebook stránce rozhodli o třech nejlepších fotografiích.

Autoři třech vítězných snímků získávají mobilní telefon Sony Ericsson Xperia X10 mini.
 


Zdeněk Petrus:Filip Zukal:Lenka Svorová:


 

Fotografie také najdete v říjnovém vydání časopisu REPORT. Vítězům gratulujeme!SOUTĚŽ O CENY OD FILMU LET´S DANCE 3D

Na otázku "Kdo režíroval film Let´s dance 3D?" správně odpověděli a byli vylosováni:

Andrea Kotrlová
Marian Rohoška st.
Pavlína Fuxová
Václav Živný
Blanka Olajšová

Každý z výherců získá triko s motivem filmu, DVD Let´s dance 1 a DVD let´dance 2.

Vítězové si mohou ceny vyzvednout v redakci REPORTU v Praze nebo Plzni. Adresy najdtete v sekci kontakty.
 
SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA KONCERT DANA BÁRTY A ILLUSTRATOSPHERE

Dva vstupy na pražský koncert v Paláci Akropolis získají tři vysolovaní, ktěří správně odpověděli na soutěžní otázku. Vítězi soutěže jsou:

Marianna Čtvrtníková
David Dudek
Dita Vohlídalová

Vítězům gratulujeme!
 
SOUTĚŽ O HODINKY KERALA TRANCE


Výhercem soutěže o originální binární hodinky Kerala Trance se stal:
Jan Milota, Praha 8.

Novému majiteli hodinek Kerala Trance gratulujeme!

 
SOUTĚŽ O TELEFONY XPERIA X10 MINI (3ks)

Druhé kolo soutěže probíhá na Facebook stránce Reportu.
Až do 15.9.2010 můžete hlasovat pro nejlepší festivalové fotografie. Vítězem se stanou autoři tří nejlepších fotografií , které získají nejvíce hlasů.

Vítězné snímky budou vyhlášeny 1.10.2010 na www.ireport.cz a budou otišťeny v říjnovém vydání časopisu REPORT.


Postupující autoři fotografií do druhého kola jsou:

Bohumír Ondrák ml.
Filip Zukal
Franta Prášek
Hana Poláchová
Irena Rákosová
Lenka Svorová
Roman Matějka
Zdeněk Petrus
Jitka Sajdlová
Martina VíchováPRAVIDLA SMS HLASOVÁNÍ:

1. Organizátor

Společnost Report media s.r.o. (dále jen „organizátor“) pořádá SMS vědomostní soutěž. Vědomostní soutěž začíná 1.6.2004 zveřejněním soutěžních otázek v měsíčníku REPORT.

2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce www.ireport.cz

3. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky s výjimkou zaměstnanců organizátora a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 4. těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Od 1.12.2003 budou každý měsíc zveřejňovány vědomostní otázky. Aby se účastník platně zúčastnil této soutěže musí v soutěžním období odeslat na telefonní číslo 900 06 10 SMS zprávy v následujícím formátu: REP_XY přičemž „_“ je označení mezery, „X“ je číslo soutěže a „Y“ je písmeno správné odpovědi na soutěžní otázku. SMS zprávy budou doručeny do SMS centra společnosti Erika a.s. (dále jen SMS centra), která zajišťuje technický servis soutěže. Organizátor ani společnost technicky zajišťující technický servis nenesou odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na výše uvedeném soutěžním telefonním čísle před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem. Z doručených SMS zpráv budou postupně určeni výherci jednotlivých soutěží, a to na závěr soutěžního období, způsobem stanoveným v čl. 6 těchto pravidel. Cena jedné SMS zprávy činí 10,- Kč včetně DPH.

5. Výherce
Společnost zajišťující technický servis SMS hlasování poskytne organizátorovi přehled výherních SMS zpráv doručených do SMS Centra během jednotlivé soutěže. Každé SMS zprávě doručené v době trvání dané soutěže do SMS Centra, resp. účastníkovi soutěže, bude přiděleno pořadové číslo podle pořadí dle doručení. Výherci jsou určováni výše popsaným výherním mechanismem. Pokud celkový počet zpráv doručených se správnými odpověďmi v jednom kole neumožní vydání všech výher, propadají zbývající ceny organizátorovi. Organizátor si vyhrazuje právo převést případné zbývající ceny do dalšího kola soutěže. Pořadí SMS zpráv systémem přijatých je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému. Je-li uvedené datum a čas příchodu u dvou a více SMS zpráv shodný, rozhoduje o pořadí přijetí SMS zpráv systémem Organizátora. Ceny se přidělují dle výše popsaného mechanismu. Náhradníkem výherce se stává účastník s následujícím nejvyšším počtem zaslaných SMS. Správnost odpovědí se posuzuje a výherní listina jednotlivého kola se sestavuje na základě získaných dat první den po skončení příslušného kola soutěže. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Učastníci soutěží souhlasí se zasíláním komerčních sdělení. Výherci souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a města bydliště. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách www.ireport.cz.

Výherci soutěží Výherci soutěží

zavřít