DALŠÍ FORMY INZERCE A SPECIFIKACE

Vydáno 04.03.2009 | autor: redakce

Vkládaná inzerce: 1,30–1,70 Kč/ks
(dle rozsahu, rozměru, hmotnosti a umístění)

Vlepovaná inzerce: 2,30–2,80 Kč/ks + cena příslušné reklamní plochy
Cena za speciální projekty pro klienta je tvořena individuálně.
Dopravu vkládaček a vzorků do tiskárny si zajišťuje zadavatel na vlastní náklady.

Příplatky:
Expresní příplatek - umístění inzerátu po uzávěrce 20 %
Umístění inzerátu na konkrétní straně 15 %
Grafické zpracování inzerátu 10 %
Příplatky se vypočítávají ze základní ceny inzerátu.

Slevy:
Slevy platí pouze na jednu objednávku a jsou poskytovány na základní cenu inzerátu. Slevy nelze kombinovat.

Slevy za opakování:
3x 3 %
4x–6x 5 %
7x–9x 10 %
10x–12x 12 %
Slevy za dosažení finančního objemu:
od 100 000 Kč 3 %
od 150 000 Kč 5 %
od 250 000 Kč 10 %
od 300 000 Kč 12 %

Objednávka inzerce:
Objednávky přijímá inzerce pouze písemně nebo faxem 6 týdnů před dnem prodeje. Objednávka musí obsahovat veškeré náležitosti, obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení. Zadavatel odpovídá za obsah a právní příslušnost podkladů pro inzerci.

Rezervace (pouze písemně):
Písemná rezervace učiněná klientem a potvrzená písemně inzercí v době 4 týdny před dnem prodeje je považována vydavatelem za závaznou, není-li do tohoto termínu řádně zrušena. Při jejím zrušení jsou uplatňovány storno poplatky.

Stornovací podmínky:
Stornování objednávky platí pouze písemně.
4 týdny před dnem prodeje 70 %
3 týdny před dnem prodeje 90 %

Méně než 3 týdny před dnem prodeje nelze inzerát stornovat. Stornovací podmínky se vztahují i na zásadní změny v inzertních podkladech.
V případě vypovězení dlouhodobých smluv (více jak 3 vydání za sebou) se počítá s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Reklamní články:
Reklamní články v časopise lze na inzertních stranách uveřejnit pouze s viditelným označením, že se jedná o placenou inzerci. Dlouhodobé inzertní kontakty je možné sjednat za zvláště výhodných podmínek.

Reklamace:
Reklamaci lze uplatnit písemně do 7 dnů po zveřejnění inzerátu.

Platební podmínky:
Inzerce se fakturuje do 10 pracovních dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura je splatná do 14 dnů. Platba je přijímána převodem na bankovní konto vydavatele. Úrok z prodlení za pozdní platbu činí 0,05 % z dlužné částky za každý den po uplynutí splatnosti faktury.

zavřít