Technické údaje pro tisk

Vydáno 04.03.2009 | autor: redakce

Druh tisku: rotační ofset

Papír: obálka – lesklá křída 135 g + laminace, vnitřek – 80 g LWC

Požadavky na dodávané datové podklady:
Tisk přímo z dat (CTP). Podklady přijímáme pouze v elektronické podobě, nikoliv na filmech.

Rozlišení: 300 dpi, CMYK

Datové formáty:
PDF, TIF, EPS, AI (vs. 8), CDR (vs. 10)
Ve vektorových formátech převést text do křivek.
PDF soubory musí korektně obsahovat použité fonty.
Vše pro platformu PC.

Média:
CD-R, e-mail: obchod@ireport.cz

Podklady pro inzerci musí být dodány s cromalinovým nátiskem.

Natočení rastru:
C 105°, M 75°, Y 90°, K 45° / měřeno na čitelné straně od osy X.

Hustota rastru: 175 lpi

Při nedodržení těchto hodnot vydavatel (tiskárna) neručí za přenos na papír.

zavřít