iReport

Eddie Stoilow završili turné v Praze, desku Jupiter jim pokřtil Oto Klempíř