iReport

Chris Norman, nezaměnitelný hlas Smokie, zazpívá v Praze a Brně