iReport

POST SCRIPTUM (70): Průšvihem letošních Slavíků nebyl Ortel, ale lhostejné hvězdy v čele s Lucií Bílou