iReport

Moderátory finálové show Žebříku budou Jakub Kohák a Iva Pazderková