iReport

DJ Friky a Martin Svátek při rozhovoru v klubu Radost FX. Foto: Jaroslav Kutheil