PŘIJĎTE DEMONSTROVAT PROTI POLICEJNÍMU TERORU

Vydáno 30.12.2006 | autor: redakce

Redakce čsp. REPORT a serveru iREPORT.cz se připojuje k názoru všech rozumných a demokraticky smýšlejícících lidí a rázně odsuzuje brutální zásah policie během víkendového Czechteku. Svůj nesouhlas s jednáním premiéra, vlády ČR a policie ČR můžete vyjádřit dnes od 15 hod. před budovou Ministerstva vnitra (ul. Nad Štolou, Praha 7).

PŘIJĎTE DEMONSTROVAT PROTI POLICEJNÍMU TERORU PŘIJĎTE DEMONSTROVAT PROTI POLICEJNÍMU TERORU

Pro další informace sledujte server www.policejnistat.cz, kam můžete přispět vašimi názory či důkazy použitého násilí na Czechteku.

Prohlášení pořadatelů dnešní demonstrace:

1) Přijde nám nespravedlivé a diskriminující, že se policie za každou cenu snažila najít každý sebemenší přešlap ze strany organizátorů akce Czechtek2005. Bylo to vyčkávání na záminku k zásahu, který byl snad i jasný již před začátkem akce.
2) Nepřijde nám korektní postup, kde se ministr vnitra opírá o správnost zásahu, pokud sám na vlastní pěst organizuje za peníze daňových poplatníků výjezdy svých podřízených za údajně poškozenými majiteli a sám se snaží od nich vylákat trestní oznámení.
3) Je nepřípustné, aby ministr vnitra České republiky ve své moci ovlivňoval veřejné mínění národa dezinformacemi vypuštěnými do médií tak, aby vrhaly automaticky špatné světlo na organizátory a účastníky CZTeku2005.
4) Je nemyslitelné, aby ministr vnitra schvaloval a omlouval útoky na neozbrojené účastníky akce. Neumíme si představit, že by některý z vysokých politických činitelů vyspělé Evropy dokázal omluvit tak nesmyslně brutální útoky na bezbranné mladé lidi, když existují důkazy ve video-záběrech i fotodokumentaci.
5) Nepochopili jsme, jak je možné se ze strany PČR ohánět faktem, že cesty na prostranství, kde se odehrával CzechTek, se nacházejí na soukromém pozemku, který lidé nesmějí využívat, ačkoliv jsou zakreslené na mapách a chceme vedet, který zákon v tomto případě říká, že se člověk tímto dopouští trestného činu.
6) Pozastavujeme se nad výroky ze strany PČR, které informovaly o „ucpání dálnice“ účastníky CzechTeku, ačkoliv máme důkaz formou leteckých snímků, že tomu bylo zapříčiněno policejními kordony, které nechtěly účastníky na akci vpustit.
7) Vyžadujeme vysvětlení, jak je možné, že PČR se pokoušela v médiích pozměnit verdikt pronajímatele pozemku, p. Pleskyho, který i po ukončení celé této pro nás dozajista smutné akce stále si stojí za svým, že prostor na akci byl řádně pronajat.
8) Nerozumíme tomu, jak je možné, že PČR hovoří do médií o naplnění skutkové podstaty trestného činu ještě před tím, než-li vůbec k nějakému takovému činu dojde.
9) Ptáme se, zda je tohle pro PČR ta nejlepší vizitka akceschopnosti vyslaná do zahraničí – zasahovat násilím a represí proti mladým lidem. Nám, jakožto občanům ČR nepřijde v pořádku.
10) Žádáme o prošetření porušení Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod. Obě dvě stanovují, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem (čl. 2 odst. 2 Listiny, ú.z. 23/1991 Sb. a čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, ú.z. 1/1993 Sb.) Případně lze v konkrétních případech konstatovat porušení dalších práv daných Listinou – zejména svobodu pohybu a nedotknutelnost osoby (čl. 7 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 Listiny).
11) Požadujeme vyjádření se k nákladům na tuto policejní akci, kterou hradí titíž daňoví poplatníci, na kterých bylo pácháno násilí, a zároveň srovnání s vyčíslením škod, které by případná akce účastníků CZTeku2005 způsobila. Čísla vyžadujeme nezkreslená! Ne jako při vyčíslování škod na Boněvovsku, kde majitel pozemku stvrzoval škody za 1 400 000, nakonec však byla na náklady organizátorů zelenější louka za necelých 100 000.
12) Nepřejeme si, aby tyto naše aktivity byly spojovány s jakoukoliv politickou aktivitou na naší politické scéně. Nemáme žádné politické ambice.
13) Nemáme nic společného s organizátory Czechteku, spojuje nás přístup na internet, tolerance ke kulturnímu projevu a nesouhlas se zákrokem PČR proti této akci, který se nám zdá hrubě nepřiměřený.
14) Máme obavu, že se z tohoto příkladu stane precedens, který by mohl ohrozit i jiné akce, které dosud probíhají v klidu a legálně (stejně jako Czechtek!). Nikdo už v této zemi nedokáže zaručit, že se nenajde policista, který se rozhodne akci rozehnat kvůli pastvinám, lesní zvěři nebo polní cestě. Tím může být ohrožená veškerá svoboda projevu a kultura naší generace
15) Nesouhlasíme se zásahem PČR na letošní akci CZTek2005 z důvodu uvedených ve výzvě: policejnistat.cz

zavřít