Slož to! Otevřená výzva pro hudební interprety

Vydáno 22.06.2015 | autor: Petr Lenk

Máte kapelu a píšete si vlastní skladby? Vadí vám nenávist a násilí v reálném životě i na internetu? Chcete s tím něco udělat? Výzva SLOŽ TO! vám dává možnost se vyjádřit.

Slož to! Otevřená výzva pro hudební interprety Slož to! Otevřená výzva pro hudební interprety

hf song fcb post


HateFree Culture vyhlašuje otevřenou výzvu pro sólové i skupinové (zejména začínající) hudební interprety. Hledáme skladby, které reflektují témata jako je rasismus, xenofobie, násilí z nenávisti, ale také pokojné vzájemné soužití a respekt vůči příslušníkům menšin, subkultur nebo jiných sociálních skupin. Skladby by měly mít potenciál téma citlivě otevřít, tlumit napětí a konflikty ve společnosti a přispívat k dobrému soužití.


Výzva SLOŽ TO! je součástí celostátního projektu HateFree Culture, který reaguje na dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel ČR – Romům, muslimům, cizincům a dalším menšinám a zvyšující se toleranci vůči radikálním a násilným řešením.


Třem vybraným z vás na naše náklady natočíme singly v nahrávacím studiu a pomůžeme s jejich šířením různými kanály – dle našich možností a uvážení. Vítězi na naše náklady natočíme profi videoklip (jeho autorem bude studio Družina), který premiérově uvede TV Óčko na podzim 2015. Vítězné skladby se pak stanou součástí HateFree Culture a řady jejích aktivit na sociálních sítích a v médiích.


Termín přihlášek: 31. 7. 2015
Termín vyhlášení výsledků: první polovina září 2015

 

Podmínky pro přihlášení do výzvy Slož to!

hf song-01- Přihlášené skladby by měly reflektovat témata jako vzájemné soužití různorodých skupin, respekt nebo naopak nenávist, násilí, xenofobie, násilí z nenávisti** atp.

- Přihlášené dílo musí být výsledkem tvůrčí činnosti autora nebo kolektivu spoluautorů – přihlášený interpret musí mít k dílu veškerá autorská práva.

- Zájemci o účast v projektu se mohou přihlásit od 3. 6. do 31. 7. 2015.

- Účastníci výzvy musí být starší 18 let (účastníci mladší 18 let musí spolu s přihláškou dodat souhlas rodičů s jejich účastí v projektu).

- Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit přihlášená díla, která nesouvisí s tématem výzvy nebo podněcují k násilí, netoleranci a extremismu, apod.

- Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášené skladby.


- Účastníci výzvy nemusí být občany ČR.

- Skladby musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

- Každý interpret (sólový nebo skupina) může přihlásit maximálně 5 skladeb.

- Přihlášení děl do projektu probíhá pouze elektronickou formou – a to na email song@hatefree.cz (v případě větších souborů je možné poslat přes některou z virtuálních úschoven, každý ze souborů však nesmí přesahovat 20MB). Uchazeč zašle hudební soubor s nahrávkou přihlášené skladby (ve formátu WAV nebo MP3). Součástí přihlášky musí být název každé z přihlášených skladeb, rok jejího vzniku, její krátká anotace, která mimo jiné vysvětlí její vztah k tématu výzvy, a v neposlední řadě uchazeč připojí text písně.

- Účastníci dávají registrací souhlas se zpracováním osobních údajů.

- Registrací zároveň souhlasí s bezplatným užitím díla pro propagační účely výzvy Slož to!. Současně souhlasí v případě výběru díla s jeho bezplatným užitím pro natočení videoklipu a singlů, které budou dále v souvislosti s HateFree Culture propagovány v online prostoru a médiích.

- S autory vybraných skladeb bude podepsána smlouva.

- O výběru děl bude rozhodovat odborná komise složená ze známých interpretů, členů týmu HateFree Culture a zástupců TV Óčko. Komise rozhodne nejpozději do konce září 2015.

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

PR

zavřít