Intro: Lesk a bída festivalů

Vydáno 27.06.2010 | autor: Michal Hanisch

 Úvodník letního dvojčísla nelze nezačít sondou do dění na festivalové scé-
ně, která po tyto a následující dny, týdny a měsíce bude určující pro
všechny, kdož se hudbou zabývají, ať už z čistého nadšení nebo z profesio-
nálního důvodu. Pohled na letošní česko-slovenské menu a již proběhnuvší akce je na první pohled potěšující: festivalů spíše přibylo než ubylo, konají se v každém koutě naší země, rok od roku rostou co do počtu i kvality a ambice mnohých míří dál a dál za region. O nedávném návštěvnickém rekordu může mluvit žamberský Jam Rock, milovickému Votvíráku vyšel záměr se zavedením
vstupného, špatně si nevedly ani menší červnové open-airy...

Je tu ale i druhá, tmavší strana festivalové mince, v níž se odráží ekono-
mická stagnace, nedostatek sponzorů, logicky rostoucí honoráře kapel
a interpretů, pro které jde o hlavní a v mnoha případech dnes už o jedi-
ný zdroj živobytí, a v neposlední řadě silnější konkurence stran jiných hu-
debních událostí, protože tolik velkých letních koncertů, městských
slavností a podobných eventů jako letos Česko nepamatuje.
Festivalový fanatismus si tak už stihl vybrat své první oběti. Konec ohlásily
někdejší vlajkové lodě elektronické open air scény Summer Of Love,
Creamfieds a Svojšice, na Slovensku padl stylově ne tak vzdálený Wilsonic, vzdal to i na Moravě zavedený rockový fest Proti proudu anebo nově ambiciózní Route 333.

Naproti tomu přibyl importovaný gigant Sonisphere, který nadchl (nejen)
metalové fanoušky, ovšem v menším počtu, než se očekávalo. Přesto se dá
tušit, že tento celoevropský podnik se zapíše do české mapy i v dalších le-
tech. Pozitivním zpestřením může být i všežánrový Open Air Festival, taneční
Pleasure Fest, hardrockový Řípfest s Ozzym, vrátivší se Beskydy Sound,
expanze Českých hradů.cz na Moravu atd.

Rozhodně je z čeho vybírat, snad vám volbu trochu usnadní i tento speciální REPORT a kompilace s festivalovými hvězdami. Dodejme, že o všem, co se akcí pod otevřeným nebem týká, referuje celé léto iREPORT.cz.
Užijte si to!

Jarda Hudec, vydavatel


Intro: Lesk a bída festivalů Intro: Lesk a bída festivalů

zavřít