AFRIKA V GALERII U ZLATÉHO KOHOUTA

Vydáno 30.12.2006 | autor: redakce

Naše kmenová fotografka Ester chystá samostatnou výstavu! Na cestě po Keni dokumentovala loni v květnu život obyvatel slumů, děti v sirotčincích i prostředí africké buše. Její působivé obrázky budou k vidění v galerii u Zlatého kohouta od 16. do 30. března.

AFRIKA V GALERII U ZLATÉHO KOHOUTA AFRIKA V GALERII U ZLATÉHO KOHOUTA

Nejen smutné tváře obyvatel nejchudších oblastí keňských měst Nairobi a Mombasy budou  na výstavě v galerii u Zlatého Kohouta prezentovány. Portréty místních dětí a dokumentární fotografie prostředí, ve kterém žijí, demonstrují fakt, že Keňa není pouze známým turistickým resortem, ale její skutečná podoba je luxusním pevnostem blahobytu z turistických katalogů na hony vzdálená…

Série fotografií z prostředí slumů, sirotčinců, ale i tropické buše vznikla na přelomu května a června 2005, kdy se fotografka Ester Starman zúčastnila mise Humanistického centra Narovinu v Keni. Velkoplošné barevné fotografie zobrazují i dětský smích a upřímně šťastné oči, které jsou odlehčením od drsných tváří lidí z ghett a smetišť, na nichž se také „dá“ (protože musí) žít.

Voda pro Kauti aneb "Dernisáž"


 Ve čtvrtek 30.3. v 18:00 hod. proběhne v galerii závěrečná benefiční aukce vystavených fotografií. Celým večerem nás provede Otakar Brousek ml. Výtěžek z aukce bude použit na obnovení fotografií a realizace putovní výstavy po celé ČR a především na projekt Humanistického centra Narovinu v Keni „Voda pro Kauti“.

Cílem projektu „Voda pro Kauti“ je shromáždit dostatek finančních prostředků na rozvod vody z nádrže Muoni do místního údolí. Zhruba 30.000 obyvatel ze širšího okolí Kauti, kam celkem spadá pět vesnic (včetně čtyř základních škol), tráví značnou část dne tím, že obstarává alespoň základní množství vody pro chod domácnosti a rodinného hospodářství. Většina místních se živí zemědělstvím, chovem dobytka a drobným hospodářstvím. Jejich polnosti - sestávají z políček kukuřice, fazolí, banánů, zeleniny, kávy či mangovníků - vyžadují pravidelný přísun vody. Projekt tedy zabezpečí místní komunitě výrazně vyšší zemědělskou produkci, na které závisí životní úroveň téměř každé rodiny v oblasti. A výrazně také změní každodenní život především místních dětí a žen, které denně urazí kilometrové vzdálenosti, aby obstaraly minimální množství vody pro potřebu rodiny…


Nejen solární energie pro potřebné
 
Humanistické centrum Narovinu organizuje nejrůznější formy pomoci v oblasti vzdělávání, výchovy a zdravotnictví jak v České republice tak v Africe a Indii. Jedním ze svých největších projektů „Adopce afrických dětí na dálku“ zajišťuje mnohým dětem šanci na lepší život. V roce 2000 se Humanistické centrum Narovinu připojilo k mezinárodní Kampani lidské podpory a zahájilo projekty pro africkou Keňu. Dnes se proto zabývá především konkrétními kroky v rámci této kampaně – tedy rozvojovou pomocí a výchovou.

Humanistické centrum Narovinu je také zakládajícím členem Českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS), a snaží se spolupracovat s dalšími organizacemi působícími v oblasti rozvojové a humanitární pomoci a předkládat projekty v této oblasti. Vládou ČR byl např. schválen projekt „Elektřina ze Slunce pro školy v Keni“, díky němuž byly  ve dvaceti školách nainstalovány solární panely a počítače. Ve stádiu realizace je i projekt výstavby sirotčince v Indii „Ostrov naděje" pro sirotky z Chennai.


Více info na www.adopceafrika.cz
a samozřejmě www.EsterStarman.cz

zavřít