AUTORSKÉ VÝSTAVY FOTOGRAFEK REPORTU

Vydáno 30.12.2006 | autor: redakce

Ještě stále můžete navštívit výstavu obrázků z Afriky naší kolegyně Ester Starman. "Dernisáž" i s dražbou proběhne v galerii u Zlatého kohouta 30.3. O dva dny dříve představí na jiném místě Prahy svá dílka další z našich fotografek, Linda Malá. Vzhůru směr Dobeška!

AUTORSKÉ VÝSTAVY FOTOGRAFEK REPORTU AUTORSKÉ VÝSTAVY FOTOGRAFEK REPORTU

Série fotografií z prostředí slumů, sirotčinců, ale i tropické buše vznikla na přelomu května a června 2005, kdy se Ester zúčastnila mise Humanistického centra Narovinu v Keni. Velkoplošné barevné fotografie zobrazují i dětský smích a upřímně šťastné oči, které jsou odlehčením od obyčejně spíše drsných tváří lidí z ghett a smetišť, na nichž se také „dá“ (protože musí) žít.

Voda pro Kauti aneb "Dernisáž"


Ve čtvrtek 30.3. v 18:00 hod. proběhne v galerii závěrečná benefiční aukce vystavených fotografií. Celým večerem nás provede Otakar Brousek ml. Výtěžek z aukce bude použit na obnovení fotografií a realizace putovní výstavy po celé ČR a především na projekt Humanistického centra Narovinu v Keni „Voda pro Kauti“.

Cílem projektu „Voda pro Kauti“ je shromáždit dostatek finančních prostředků na rozvod vody z nádrže Muoni do místního údolí. Zhruba 30.000 obyvatel ze širšího okolí Kauti, kam celkem spadá pět vesnic (včetně čtyř základních škol), tráví značnou část dne tím, že obstarává alespoň základní množství vody pro chod domácnosti a rodinného hospodářství. Většina místních se živí zemědělstvím, chovem dobytka a drobným hospodářstvím. Jejich polnosti - sestávají z políček kukuřice, fazolí, banánů, zeleniny, kávy či mangovníků - vyžadují pravidelný přísun vody. Projekt tedy zabezpečí místní komunitě výrazně vyšší zemědělskou produkci, na které závisí životní úroveň téměř každé rodiny v oblasti. A výrazně také změní každodenní život především místních dětí a žen, které denně urazí kilometrové vzdálenosti, aby obstaraly minimální množství vody pro potřebu rodiny…

Více info na stránkách www.adopceafrika.cz
a samozřejmě na www.esterstarman.cz.


Malé příběhy

S jarem dochází i k rozpuku tvůrčích aktivit. V prostorách Divadla Dobeška máte od příštího týdne možnost zhlédnout dvě černobílé série fotografií další z našich kolegyň, Lindy Malé. Tématicky zajímavou kombinaci aktů a muzejních vypcanin doplní i jeden "barevný bonus" (nechte se překvapit). Výstava bude očím všech návštěvníků divadla k dispozici téměř do konce dubna.

Další informace jsou k nakliknutí na adrese www.divadlodobeska.cz.

Oběma autorkám obdivně tleskáme a vám přejeme příjemný zážitek!

zavřít