FESTIVAL UGANDA 2003 V PARDUBICÍCH

Vydáno 30.12.2006 | autor: redakce

12. a 13. září proběhne v pardubickém klubu Žlutý pes benefiční festival UGANDA 2003, jehož se zúčastní skupiny Vypsaná fixa, Walk Choc Ice, Prohrála v kartách a mnozí další.

FESTIVAL UGANDA 2003 V PARDUBICÍCH FESTIVAL UGANDA 2003 V PARDUBICÍCH

Festival Uganda 2003 Pardubice, Žlutý pes 12. & 13. září 2003 Festival Uganda je projekt pardubické skupiny vypsaná fiXa a Arcidiecézní charity Praha. Skupina každý rok pořádá benefiční festival, jehož výtěžek po odečtení nákladů (ozvučení, minimální honoráře kapel - vypsaná fiXa se zříká honoráře zcela, pronájem prostor, propagace akce) putuje na konto Adopce na dálku, a to konkrétní osobě, jedenáctileté Prossy Nnabaleke Tyto peníze jsou následně využity na její vzdělání, pokrytí nákladů na zdravotní péči a podobně. V minulých letech na této akci vedle vypsané fiXy vystoupily mimo jiné Lety mimo, Roe-deer, Nšoči, Medvěd 009, Divadlo Exil, Divadlo Drak, RK 130 a další. Letošní třetí ročník se bude konat ve znovuotevřeném a zrekonstruovaném pardubickém klubu Žlutý pes. Páteční program zahrnuje kapelu Antabus, dvě nové kapely z východočeské líhně – Nil a Chocolate Jesus (obě s výjimečně charismatickými zpěvačkami) a k tomu jednu nejen východočeskou legendu Walk Choc Ice, která doufejme vyvrátí vydatně bující zprávy o svém rozpadu. V sobotu se potom publikum může těšit na pražskou kapelu Prohrála v kartách v čele s Filipem Horáčkem, vrcholem večera by pak mělo být vystoupení vypsané fiXy, jejíž stále vzrůstající oblibu asi netřeba komentovat a o příjemný živý závěr večera se postará U2 Pop revival. Po koncertní části však ještě nic nekončí a ku tanci a poslechu bude hrát DJ Vaschek. Na programu je také vystoupení Divadla Tří, promítání zajímavých studentských, dokumentárních a hudebních filmů. Díky rekonstrukci Žlutého psa však nemusí skončit jenom u hudby. K dispozici se zde nabízí plážový volejbal, stolní tenis, fotbálek, petanque či podkova. INFORMACE O ADOPCI NA DÁLKU Projekt Arcidiecézní charity Praha nazvaný ADOPCE NA DÁLKU patří mezi nejmodernější a nejefektivnější způsoby rozvojové pomoci. Sponzoři z Čech jeho prostřednictvím podporují potřebné děti v Indii, Litvě a Ugandě. Z jejich finančního příspěvku se dítěti hradí školné, školní pomůcky, uniformu, má zajištěnu zdravotní péči a pojištění. To všechno aniž by muselo opustit své přirozené zázemí, místní kulturu a zvyky. A protože nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytvoření určitého vztahu mezi dárci a obdarovanými, nese projekt název Adopce na dálku a sponzoři se označují jako „adoptivní rodiče“. Arcidiecézní charita spolupracuje v každé zemi smluvně s určitou důvěryhodnou a pečlivě prověřenou místní charitativní organizací, která zajišťuje, aby byly peníze využity v souladu s pravidly projektu. Arcidiecézní charita vyžaduje od svých partnerů nejen pravidelné vyúčtování všech příspěvků a nákladů, ale její pracovníci sledují příležitostně fungování projektu přímo na místě. Na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu připadne pouze osm procent příspěvků. Děti navrhované k „adopci“ vybírají místní lidé (sociální pracovníci a učitelé ve spolupráci se zástupci partnerské charitativní organizace). Se sponzorským příspěvkem však nedisponuje přímo rodina dítěte, ale organizace, která z něj sama uhradí školné, školní uniformu, předepsané pomůcky a v naléhavých případech i lékařskou péči. Tímto způsobem je zajištěno, aby byly prostředky využity skutečně k tomu účelu, k němuž jsou určeny. Projekt Adopce na dálku usiluje o zcela adresnou a osobní pomoc. Proto dostanou „adoptivní rodiče“ prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha fotografie podporovaných dětí a potřebné informace o rodině a prostředí, v němž děti vyrůstají. Děti svým sponzorům dvakrát ročně píší a „adoptivní rodiče“ mohou jejich pokroky sledovat prostřednictvím zprávy a vysvědčení, které každý rok obdrží. UGANDA Ve východoafrické Ugandě odstartoval projekt Adopce na dálku teprve na počátku roku 2001, přesto už v této zemi podporují čeští sponzoři téměř 800 dětí (červen 2002). Pomoc se zatím soustřeďuje na vesnice Kikube, Katete, Buikwe a Busagazi, které leží asi 60 km od hlavního města Ugandy Kampaly. Arcidiecézní charita Praha zde spolupracuje s mezinárodní křesťanskou neziskovou organizací World In Need (Svět v nouzi) s centrálou v Londýně. Uganda patří mezi nejméně vyspělé státy světa a teprve v posledních letech se pomalu vzpamatovává z dlouhého období diktátorských režimů a občanských válek. I přes těžkosti vyplývající z chudoby a zaostalosti země zůstává největším problémem virus HIV, kterým je nakaženo 15% dospělé populace. Tato skutečnost se těžce dotýká i dětí. Těch, kterým AIDS vzal rodiče je v Ugandě 1,7 miliónů. Právě oni tvoří největší procento ze skupiny podporovaných dětí. Sirotci se buď o sebe musí postarat sami nebo žijí u svých příbuzných. Rodiny na vesnici však často nemohou zaplatit vzdělání ani svým vlastním dětem. Sirotkům je proto jakékoli vzdělání nepřístupné nebo jej musí ukončit po absolvování jen několika tříd základní školy. Stejně jako řada dalších dětí z chudých rodin od dětství pracují a čeká je neradostná budoucnost - dívky bez vzdělání jsou vesměs ve věku kolem 15 let provdány, z chlapců se stane námezdní síla na cukrových plantážích. Sponzorované děti zpravidla navštěvují místní školu v dané oblasti, největší procento však navštěvuje školu pro sirotky Maranatha v Kikube. Ta letos v únoru zahájila provoz nové budovy, jejíž výstavbu financovala částkou 800 tisíc korun z výtěžku loňské Tříkrálové sbírky Česká katolická charita. V přízemní zděné budově jsou k dispozici tři učebny, malá sborovna a knihovnička, kterou vybavila Arcidiecézní charita Praha.

www.charita-adopce.cz
zavřít