45 Spacer interview: Chceme změnit životy lidí (We want to change people’s lives)

Vydáno 09.02.2016 | autor: Nicola Bernard

V kanadském Vancouveru se před pár lety objevila poprocková kapela 45 Spacer, slibující tu nejkvalitnější muziku. Tvoří ji dva bratři, Patrick a Jack Di Blasio. Ačkoliv je Patrickovi teprve 15 a Jackovi 19 let, mají už pěkně našlápnuto. Podařilo se jim třeba vyhrát Battle Of The Bands v Los Angeles. Na kontě mají už několik singlů a debutové album na sebe zřejmě nenechá dlouho čekat. Ačkoliv věnují hudbě všechen volný čas, udělali s námi rozhovor, kterým vám přinášíme v češtině i angličtině.

45 Spacer interview: Chceme změnit životy lidí (We want to change people’s lives) 45Spacer inteview: Chceme změnit životy lidí (We want to change people’s lives)

Pocházíte z kanadského Vancouveru, jaké jsou tam možnosti pro mladé kapely? Vyrážíte hrát i jinam?
Vancouver není zrovna nejlepší město pro růst začínající kapely. Kromě Vancouveru jsme hráli ještě v Kalifornii a Montrealu.

Kdo z vás v kapele určuje směr? Nebo je to spíše týmová práce?
Jack je frontman 45 Spacer, takže ji vede v tomto smyslu. Nicméně náš úspěch pochází z týmové práce.

Jak vypadá proces skládání textů a hudby?
Obvykle přijde jeden z nás s nějakým hudebním motivem, potom si společně sedneme a postavíme z toho písničku. Texty se píšou až potom, co má písnička nějakou strukturu a většinou je píše Jack.

Jako kapela se prezentujete pouze vy dva, ale ve videoklipech nebo na vystoupeních s vámi hraje více hráčů, jak to tedy funguje?
Právě jsme přijali nového basáka Shawna. V minulosti jsme při koncertech měli po boku ještě pár kolegů muzikantů.

Hodně lidí určitě zajímá, kdy vydáte své debutové album?
V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy dokončujeme seznam potenciálních písniček. Až budou všechny hotové, jsme připraveni vydat EP nebo album, v závislosti na tom, kolik toho budeme mít. Mějte oči na stopkách!

Jaký je váš největší úspěch?
Hrát před pěti tisíci lidmi ve Vancouver's Pacific Coliseum. To byla neskutečná show a zkušenost.

Máte nějaký hudební sen?
Chceme, aby naši hudbu poslouchali lidé z celého světa. Chceme změnit životy lidí.

Jak vypadá vaše zkušebna? Je to klasické klučičí doupě, nebo má všechno svoje místo a ve všem je pořádek?
Naše zkušebna je takové bojové pole v hlubinách tmavého suterénu. Ale máme tam čisto. Právě dokončujeme skladby pro naše první EP/album. Také pracujeme na přípravě koncertního turné, které bude v létě 2016.

A otázka na konec: znáte Českou republiku?
Milujeme Českou republiku a všechny lidi tam, hlavně naše fanoušky!

Few years ago a pop-rock band 45 Spacer, promising the best music, appeared in canadian Vancouver. It consists of two brothers, Patrick and Jack Di Blasio. Although Patrick is only 15 and Jack 19 years old, they are well primed. They managed to win the Battle of the Bands in Los Angeles. 45 Spacer has several singles on their account and debut album is coming soon. Despite the fact that they devote all their time to the music they still agreed to be interviewed.

You come from Vancouver. What are the possibilities for young bands there? Do you travel to play somewhere else?
Vancouver isn’t the greatest city for up and coming bands. Aside from Vancouver, we’ve played shows in California and Montreal.

Who is the leader? Or is it always a team work?
Jack is the frontman of 45 Spacer so he leads the band in that sense, however, our success comes from working as a team.

How does the process of making lyrics and music work in your case?
Typically one of us will come up with a riff on our instruments and then we’ll all sit down and build a song off that. The lyrics are done after a song has been structured and produced by the band and are usually written by Jack.

You two represent this band but in the video clips and at concerts we also see others band players, so how does it actually work?
We just incorporated a new bass player named Shawn. In past shows we’ve had some fellow musicians play along side us.

A lot of people would surely want to know when your debut album comes out?
At the moment we’re in the process of finishing our catalogue of potential songs. When those are ready we’ll be releasing an EP/Album depending on how much content we have. Keep your eyes peeled!

What is your biggest accomplishment?
Playing to 5000 people at Vancouver’s Pacific Coliseum. It was an insane show and experience.

Do you have any music dreams?
We want people from all over the world to hear and connect with our music. We want to change people’s lives.

What does your music studio look like? Is it a classic boys mess or does everything have its place and is organized?
Our studio is a clean, mean, fighting machine in the depths of our dark basement. We are in the process of finishing up enough songs to create our first EP/album. We’re also working on setting up a tour for the summer of 2016.

And one last question: do you know Czech Republic?
We love the Czech Republic and everyone there - especially our fans!

 

Facebook: 45 Spacer

zavřít